Action in mind

home

bedrijven

referenties

wie ben ik?

contact

spacer

Specialist voor vitale medewerkers

Gelukkig erkennen steeds meer bedrijven dat zij een rol hebben in het vergroten van vitaliteit. Kortingen op de sportschool is een goede eerste stap, maar inmiddels is duidelijk dat er meer nodig is. In oktober 2013 heeft de Rijksoverheid het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 gepresenteerd: Alles is gezondheid. Hierin wordt uiteengezet dat investeren in gezond lijf, leven, wonen en werken van essentieel belang is. Een groot deel van dit programma is gebaseerd op dit artikel.

In dit stuk van de Rijksoverheid worden winstcijfers bekend gemaakt van bedrijven die investeerden in gezondheid van medewerkers. De highlights:

Betrokken bedrijven zagen allemaal:

 • verbetering gezondheid werknemers
 • vergrote betrokkenheid, productiviteit en creativiteit werknemers
 • vermindering ziekteverzuim: Thebe thuiszorg 5%, Schoonmaakbedrijf M. Sappé van 12 naar 4,5%
 • Microsoft: productiviteitsstijging van 28 minuten per dag

Deze bedrijven investeerden een deel van het opleidingsbudget voor training en coaching van medewerkers op het gebied van vitaliteit.

Als u kiest voor Action in mind, kiest u niet voor ingewikkelde rekenmodellen die aantonen hoe vitaal uw bedrijf is. Ik ga in gesprek met mensen en leer hun inzicht krijgen in waar zij denken dat hun lijf om vraagt. De volgende stap is dat mensen leren luisteren naar waar hun lijf werkelijk om vraagt.

Tijdens de training komen alle volgende aspecten aan bod:

 • voorlichting gezonde voeding
 • inzicht in de onzin van lijnen
 • inzicht in het nut van nu kiezen voor een lang plezierig (arbeids)leven
 • inzicht in verantwoorde leefstijlkeuzes
 • inzicht in eigen patronen
 • nieuwe patronen aanleren
 • kleine doelen, grote kans op volhouden
 • volhouden en terugval voorkomen
 • confrontatie met eigen keuzes en gedrag

Maak gezonde keuzes, stresshantering en stoppen met roken

De nadruk in mijn werk ligt op verantwoordelijkheid nemen voor eigen keuzes die men maakt op het gebied van vitaliteit. Niet afvallen is daarbij het doel, maar je houden aan de afspraken die je met jezelf maakt. Dit is iets wat je kunt leren en daar word je sterk van. Omdat afvallen vaak het doel is, haken mensen af als het even niet lukt. Een blijvend gezond gewicht en vitaliteit bereikt men niet door lijnen, maar door het maken van gezonde keuzes. Heel belangrijk hierin is dat mensen inzicht krijgen in hun eigen valkuilen met betrekking tot het maken van gezonde keuzes.

Door middel van een zeer eenvoudig stappenplan, waarin ik de nieuwste inzichten van mijn verschillende opleidingen heb samengevoegd, leren mensen gezonde keuzes te maken. Mijn jarenlange ervaring in het geven van trainingen en coaching, onder andere op het gebied van communicatie, zijn ondersteunend voor het aansluiten bij de medewerkers en hun vraag. Bovendien heb ik zelf ervaring als medewerker in zowel onregelmatige diensten, als in een kantoorbaan, zodat ik van daar uit kan aansluiten bij meerdere werkvelden.

Een workshop waar dit voldoende is, groepstraining voor wie dit passend is, individuele begeleiding voor wie dit gewenst is. Indien nodig en in overleg met de opdrachtgever, vervolg ik de training met nazorg per groep of per deelnemer op maat.

Functionele wandelingen/hardlooptrainingen

Tot de mogelijkheden behoren ook functionele wandelingen. Bij verschillende bedrijven wandelen mensen regelmatig tussen de middag. Dat is een goed initiatief, dat uitgebreid kan worden door meer mensen te betrekken, maar ook door de wandelingen effectiever te maken. Er worden cardio- en krachtoefeningen toegevoegd, zodat vitaliteit vergroot wordt. Bijkomend voordeel is dat dit tijdens werk georganiseerd kan worden, maar ook na werktijd.

Ook hardlooptrainingen kunnen verzorgd worden. Al dan niet gekoppeld aan een hardloopevenement in de regio. Het levert, naast gezondheidswinst voor medewerkers, voor het bedrijf een mooie kans op samenwerking en teambuilding.

Maatwerk is mijn uitgangspunt. Hiervoor is een vrijblijvend en kostenloos oriënterend gesprek met aandacht voor - en afstemming op de vraag van uw bedrijf en de individuele medewerker het startpunt. Bij wederzijdse interesse volgt een offerte op maat.

Vitaliteit

Vitaal zijn heeft een positieve invloed op de productiviteit en prestaties wat uitstraalt op de omgeving. Manage het  energieniveau, niet de  tijd! Vitaliteit is haalbaar voor iedereen en in elke organisatie duurzaam te integreren. Vitale mensen zijn meer alert, positief, doelgericht en relativerend.